Dla kandydatów

Azja Środkowa, w tym Mongolia i Tybet, to fascynujący region świata, gdzie powstały: Imperium Mongolskie, cywilizacja tybetańska i przebiegały “szlaki jedwabne”. Dzięki naszemu programowi studiów można poznać kultury Tybetu i Mongolii, ich języki, historię, religie, literaturę i sztukę, zrozumieć ich rolę w dawnym i współczesnym, jakże różnorodnym, świecie. Uczy on umiejętności przekazywania tej wiedzy społeczności europejskiej. Daje szansę na podjęcie ciekawej pracy związanej z regionem Azji Środkowej w dziedzinie nauki, dyplomacji, turystyki, kulturoznawstwa, pracy tłumaczeniowej i redakcyjnej. Języków mongolskiego i tybetańskiego studenci uczą się na wykładach, podczas lektury rozmaitych tekstów, ale w dużej mierze podczas zajęć z naszymi native-speakerami, którzy sami prowadzą badania poświęcone literaturze Tybetu i Mongolii. W trakcie studiów oferujemy staż roczny w Mongolii. Dzięki programowi studiów magisterskich w języku angielskim zdobędziecie Państwo umiejętność dzielenia się swoją wiedzą w języku angielskim, szansę prezentowania swoich dokonań, a co za tym idzie i zdobycia pracy oraz rozwijania się zawodowo, w środowisu międzynarodowym.
Dysponujemy własną biblioteką (www.mong.biblioteka.orient.uw.edu.pl) w ramach Biblioteki Wydziału Orientalistycznego.

Uczymy języków: współczesnego i klasycznego mongolskiego, współczesnego i klasycznego języka tybetańskiego

Oferujemy trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia (6 semestrów) i dwuletnie studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim (4 semestry). Absolwent uzyskuje odpowiednio dyplom z tytułem licencjata lub magistra.