Kontakt

Adres korespondencyjny / Correspondence address

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
(mongolistyka i tybetologia)        

Wydział Orientalistyczny UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Department of Turkic Studies and Inner Asian Peoples
(Mongolian and Tibetan studies)  

Faculty of Oriental Studies           

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Obecna siedziba / Teaching premises
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
(mongolistyka i tybetologia)

ul. Tyniecka 15/17
02-630 Warszawa

tel. 022 55-20-513

Department of Turkic Studies and Inner Asian Peoples
(Mongolian and Tibetan studies)

ul. Tyniecka 15/17
02-630 Warszawa

tel. 022 55-20-513